फोटो ग्यालरी

फोटो ग्यालरी

 

सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको कार्यालयमा नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम।  

तस्बीर : दिनेश श्रेष्ठ

तस्वीर : दिनेश श्रेष्ठ

तस्वीर : दिनेश श्रेष्ठ