नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथपछिको सामूहिक तस्वीर।

सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको कार्यालयमा नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम।

 

By