७ नं. प्रदेशको एकता भेला तथा प्रशिक्षणको क्रममा धनगढी पुग्नु भएका अध्यक्ष संचारकर्मीसँग साक्षात्कार गर्दै (भिडियो)

७ नं. प्रदेशको एकता भेला तथा प्रशिक्षणको क्रममा धनगढी पुग्नु भएका अध्यक्ष संचारकर्मीसँग साक्षात्कार गर्दै (भिडियो)

By