(अडियो सुन्नुहोस् ) आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्ड

आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्ड

(अडियो सुन्नुहोस् ) नीति तथा कार्यक्रमका आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्ड

By