“वर्गीय मुक्तिको अंगका रुपमा कम्युनिष्टहरु जातीय आन्दोलन उठाउँछन्, तर साम्राज्यवादीहरु उत्पीडित जातिहरुको आत्म निर्णयको अधिकारको मुद्धा र जातीय मुक्तिको मुद्धालाई साम्प्रदायिक दंगा फैलाउँछन् ”

By