“पुनर्निर्माण, विकास, संविधान कार्यन्वयन गर्न र जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूत गराउन पनि राष्ट्रिय एकता अनिवार्य छ”

By