“नयाँ समाजवादी क्रान्तिको उत्पादन प्रणालीको विकास कसैको नक्कल गरेर होइन बरु जनताको बीचमा बसेर अध्ययन र अनुसन्धान गरेर हुन्छ ।”

By