“पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गरौं, समाजवादी क्रान्तिको तयारी गरौं ।”

By