‘माओवादी बलियो हुँदा र यसको पहिचान हुँदा मात्र अरुको अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितता हुन्छ । माओवादी पहिचान कमजोर भयो भने उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंगको पहिचान कमजोर हुन्छ ।’

By